nikdy nezůstává na stejném mí

Někdo ji označuje za překladatelku psí řeči, jiný za psího kouče. Michaela zprostředkovává psí sdělení jako zpětnou vazbu vyplývající ze společného partnerství člověka a psa. Rozumí tomuto vztahu na hlubší než viditelné úrovni. Člověka provádí k odhalení příčiny nedorozumění. Důvod vzniku překážky v partneství odkrývá s citem tak, aby jej partneři společně dokázali odstranit. Během Individuálního setkání naplněného pozitivní energií dokáže citlivě a bezpečně provést člověka ke zlepšení každodenního soužití se psem. Po setkání s důrazem na osvojení si změn, již člověk nikdy nezůstává na stejném místě.

 

www.cloudless-life.com

www.facebook.com/cloudlesslifecoach/ 

stě.